В питомнике есть котята

котята помет Y... Ryjikoff 13.10.2016

котята помет Y… Ryjikoff 13.10.2016

Котята, помет “Y.. Ryjikoff” (Lesta-Lissandra Ryjikoff + W.Ch. Foks Ryjikoff)

Дата рождения – 13.10.2016

Котята открыты для резерва. Подробно о помете в разделе котята

тел: +7 916 190-5977
Е-почта: kapps@bk.ru